Skip to content

Dei Tribal Missions

  • by
"Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya.
1 Corinthians 15:58

Dei Tribal Missions

Spirit lead me where my trust is without borders

Your Partners in Ministries

November 2019, Vol. 1, Issue 1

Sunday

To  maximize  the team’s  efficiency,  three churches were visited for the Sunday worship service: IBC Lamsalome which is headed by Ptr. Dibo Dala, IBC Lamlobong headed by Ptr. Masangkay and lastly which is farther by more or less two-hour motorcycle ride, IBC Basak  headed  by  Ptr.  Celso  Dala  and Afcoon Church headed by Ptr. Jonas. Sa hapon  ay  mull  namang  nag-gather ang team sa Lemblisong Baptist Church which is headed by Ptr. Jovanni Basiwal sa Kablon Tupi Polomok na halos dalawang oras din ang  layo mula  a   Lamsalome.

Pagkatapos ng lahat ng gawain, walang ibang pangalan na naitaas kundi ang Dios lamang.  Pumunta  ang  DEI  Tribal  Missions upang maging pagpapala sa mga pastor ngunit sa katanuyan, ang pagpapagal at pagmamahal ng mga kapastoran sa Mindanao ang mas naging pagpapala para sa mga naging parte ng mission. The pastors and leaders were willing to wash and work at
mayroon ding kahandaan na maglingkod sa ibang tao at maging parte ng isang mahirap na gawain. 

Tunay nga na hindi kailangan ng Panginoon ng mga taong magaling o maabilidad kung hindi ay ‘yung may mga nais maglaan ng oras at panahon. Sabi nga, “Your greatest ability is your availability”.

Sa buhay ng isang lingkod, may mga pagkakataong   mapapagod, manghihina   at mauupos. Ngunit dahil sa Dios, ang lakas ay kailanma’y hindi mauubos. At ang Kanyang biyaya’y mananatiling siksik, liglig at nag-
uumaapaw.

Hindi biro ang mga daang tinatahak nila  ngunit sa kabila ng lindol ng buhay, kasama na ang mabato at matarik na mga bundok, patuloy silang susulong hinding hindi aatras paurong upang ipalaganap ang Salita at ebanghelyo ng Dios.

Sa dulo’y tiyak na lahat ng pagpapagal, pagpapagod, at patuloy na paglilingkod ay may mala king kabuluhan.

Ito ang tunay na SERVANT.

“Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod so Panginoon, dahil clam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya.” (1 Corinthians 15:58)

Prayer Request:

This coming November 25 – 27, 2019, Pastor Gho will go to Kidapawan, Davao to reach out to our churches and Pastors that were devastated by the earthquake. Please pray for wisdom, protection and provisions.

“…You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.” (2Corinthians 9:11)

BE A PARTNER!
0933-826-7645
0917-771-3795

IBC East Messenger